Browsing articles in "Food for thought"
Sep
12

Jan Rotmans geeft inzichten aan de overheid; ‘Verandering van tijdperken’

Eerder heb ik al geschreven over Jan Rotmans, zijn boeken, zijn sessies en de Tegenlicht uitzending waar hij een prominente rol in speelde.

Gisteren kwam ik via de Facebookgroep SamenSterk op een nieuwe sessie van Jan Rotmans uit. Deze sessie heeft natuurlijk een zelfde basis als de sessies die hieronder staan maar is toch net weer anders. Deze sessie is georganiseerd door Trendbureau Overijssel voor de ambtenaren en de maatschappelijke partners van de provincie Overijssel. Rotmans zegt tegen de bestuurders; “… er ligt zoveel veranderkracht in uw handen. Als u inderdaad verbinder of kantelaar wordt dan kunnen we Overijssel laten kantelen.”

Deze sessie is eigenlijk verplichte kost voor alle provincies, gemeenten en alle ambtenaren. Er is wantrouwen ontstaan tussen burgers en overheden. De burger snapt de overheid niet meer maar nog erger de overheid snapt de burger niet meer. De burger gaat van bottum-up zijn zaakjes regelen en in het DNA van de ambtenaar zit nog steeds het top-down principe. Hij voelt dat het anders moet maar weet nog niet hoe maar er is geen weg meer terug. De samenleving verandert sneller dan de overheid. De overheid moet veel meer faciliterend worden zodat kennispartijen elkaar ontmoeten en dat de wensen en ideeën daadwerkelijk vorm kunnen krijgen.

Wat ik kenmerkend vind is de vraag van een Statenlid aan Rotmans. Deze heer leidt zijn vraag in met dat hij in de trein een stukje heeft geschreven voor een nieuwsbrief met als onderwerp dat hij ziet dat de houdbaarheidsdatum van het politiekestelsel in zicht is. Alleen weet hij niet wat er voor in de plaatst komt en die vraag stelt hij aan Jan, die heel fijn aangeeft dat hij wel inzichten kan bieden maar geen antwoorden heeft. Hij geeft aan dat je de complexe horizontale decentrale samenleving niet vanuit één partijpolitiek standpunt kunt benaderen. De overheid is zoekende. Er is geen blauwdruk voor deze transitieperiode en dat zijn de plannenmakers niet gewend. De overheid voelt het borrelen, ze hebben geen grip meer, sommigen schieten in de kramp en andere bewegen soepel mee. Het is aan het kantelen maar velen hebben geen idee waarheen.

Rotmans geeft vele voorbeelden tijdens de sessie en het vraaggesprek van een half uur is uiterst interessant.

De slides van Jan Rotmans zijn sessie zijn hier te downloaden.

 

Jun
1

Interview (10 minuten) met mij over Social Business

Door Jan-Henk  //  Food for thought  //  3 reacties

Over het onderwerp Social Business werd ik aan de tand gevoeld door Ronald Mulder van “Social Enterprise Bootcamp”.

Drie vragen werden mij voorgelegd:

1) Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die onze samenleving op dit moment ondergaat?
2) Hoe vind jij dat we daar mee om moeten gaan, als mensen, als bedrijven en als organisaties?
3) Kun je voorbeelden geven van partijen die daar al goed mee bezig zijn?t?

Bekijk hier mijn antwoorden in dit 10 minuten interview:

May
26

Er raast een storm door de samenleving, aldus Jan Rotmans

Door Jan-Henk  //  Food for thought  //  7 reacties

Er raast een storm door de samenleving zegt Jan Rotmans, schrijver van het boek ‘In het oog van de orkaan’ en hoogleraar Duurzame Transities. Onderstaand interview (23 minuten) gaat over zijn boek. Het geeft inzicht in de bijzondere tijdgeest waarin we leven. Het gaat over de kanteling van de samenleving en dat we moeten struikelen om vooruit te komen en over de kracht van de oude macht.

Een aantal highlights die ik met je wil delen.

Wat voor storm raast er dan?

De crisis is niet zomaar voorbij en er komen er nog een paar achteraan. Eerst de financiële crisis die volgens Rotmans tot 2020 duurt maar daarna komt de echte crisis. Uit het verleden blijkt dat er een lange periode van crisis nodig is om mensen dingen te laten inzien en voelen. Pas dan kunnen mensen fundamenteel veranderen.

Rotmans geeft aan dat de echte crisis die ons nog te wachten staat de crisis is van schaarste aan grondstoffen, energie en het klimaatprobleem.  We lenen van de aarde maar we betalen niets terug. We maken producten van natuurlijke hulpbronnen en gooien het daarna weg. Volgens Rotmans zijn we nu de grenzen echt aan het overschrijden. De groei die we hebben gehad kan zo niet doorgaan en dat besef is een zegen. Dat is het positieve van langdurige crises. Het zijn signalen om het anders te gaan doen. Signalen dat we een duurzamere weg moeten volgen. In het interview gaat hij uitgebreider in op de schaarste van grondstoffen die aan onze deur staat te kloppen.

Als hoogleraar Duurzame Transities is Rotmans al meer dan twintig jaar bezig met het bestuderen van veranderingen in de samenleving.  We zitten momenteel in een soort kantelperiode. Drie dingen laten dat zien:

1)   We gaan van een verticaal naar een horizontaal georganiseerde samenleving.

2)   We gaan van een centraal geleide naar een decentraal geleide samenleving

3)   We gaan van top-down naar buttom-up. ‘In Nederland is er een enorme beweging van onderop gaande, honderduizenden mensen die aangeven dat ze het zelf wel gaan doen.’

Als er gevraagd wordt naar zijn blauwdruk van de samenleving geeft hij terecht aan dat hij die niet heeft. Hij gelooft ook niet dat er maar één weg is. ‘We moeten al struikelend met elkaar leren’. Wat hij wel weet is dat we niet zo door kunnen gaan en dat we te langzaam omwentelen. We luisteren nog teveel naar de oude macht. De macht van de multinationals. Die omwille van de omzet veel langzamer willen kantelen dan we kunnen.

Kracht van de oude macht
In het interview wordt ingegaan op het Rotterdam Climat Initiative (RCI), een initiatief waarbij Rotmans nauw betrokken is geweest. Het is een samenwerking waarbij  meerdere partijen werken aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ze willen in 2025 50% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Volgens Rotmans een hele uitdaging vooral omdat momenteel de CO2 erg goedkoop is waardoor het businessmodel voor CO2-opslag wegvalt. En krijgt Rotterdam niet te maken met een daling maar met een stijging.

Zelf blijf ik het gek vinden dat we blijven vervuilen omdat dit goedkoper is. Het ecologische bewustzijn staat nog teveel onder druk door de economische belangen. En dat zal nog wel een tijdje duren ben ik bang.

Bij de RCI hebben ze nog een heel ander probleem volgens Rotmans. Er is een sterke lobby gaande van de oude macht. Het resultaat hiervan is dat  Jeroen van der Veer, oud topman van Shell, is aangesteld als Voorzitter Council RCI. ‘Dit is de doodsteek voor het RCI. Van der Veer is zo zwart als wat. Hij wast zijn handen in olie. Hij zit aan de leiband van de fossiele lobby. Dat is het zelfde om te stellen dat je massaal gaat overstappen op fietsen en een directeur aantrekt van de grootste autofabrikant.’

Het mooie van Rotmans is dat hij een rasoptimist is. Hij ziet de positieve kanten van de crisis en draagt ook oplossingen aan. Hij wordt ook wel hoogleraar-activist genoemd. Een andere optimist is Peter Diamandis. Beide zijn niet alleen denkers en roepers maar ze steken de handen uit de mouwen.

Dus kom op schouders er onder. Het is geen crisis we zitten in een transitie. We  kantelen naar een mooi perspectief met een groot potentieel voor ons als mens.

Bekijk ook de Tegenlicht uitzending TransitieNL. Kiemen van het nieuwe Nederland

Apr
8

Van een wereld in crisis naar een wereld in overvloed (Peter Diamandis)

Abundance - The future is better than you thinkVorig jaar stuiterde ik van enthousiasme toen ik het boek ‘Abundance; The future is better than you think‘ had gelezen. Een boek dat niet zeurt over de ellende, de crisis of de armoede. Een boek dat niet alleen maar overpeinzingen en mijmeringen beschrijft. Nee, een boodschap van een ondernemer die ‘gewoon’ de dingen aan het ontwikkelen is waar hij over schrijft.

Geen dromer maar een doener dat is Peter Diamandis. Hij geeft het inzicht dat alle problemen in de komende decennia door de exponentiële groei van technologie opgelost zullen worden. Van zorg tot gezondheid en van ‘gratis’ energie tot schoon drinkwater voor iedereen. Tegenlicht, een programma van de VPRO, neemt je mee in de wereld van ‘Overvloed’, de wereld van Peter Diamandis. Echt een aanrader!

Peter Diamandis in Tegenlicht
“Tegenlicht kijkt mee over de schouder van Peter Diamandis die ondanks de crisis een overvloedige toekomst verwacht. Door technologische ontwikkelingen wordt het leven beter dan ooit.” In de uitzending komen mooie projecten langs. Zoals het Sahara Forest Project waar met zeewater voedsel wordt verbouwd of het bedrijf AltaDevices die flexibele zonnecellen maken die meer energie leveren en veel goedkoper zijn de de bestaande oplossingen. Door de exponentiële groei van dit soort technologieën gaan de prijzen dalen en zal de overvloed aan energie, water, gezondheidszorg en voedsel beschikbaar komen.

Doordat naast technologie ook alle kennis vrij beschikbaar is kunnen wij zelf meehelpen aan de versnelling van uiteenlopende ontwikkelingen. Zo kon Jack Andraka op 15 jarige leeftijd een zeer efficiënte kankertest ontwikkelen. Hij gebruikte hiervoor alle beschikbare kennis op Google en Wikipedia, hij was alle professoren op de wereld te slim af. 199 professoren waren te arrogant en zitten nog vast een een ander paradigma en hebben hem genegeerd. Gelukkig was er één die hem het vertrouwen gaf en zijn bevindingen met hem heeft uitgewerkt.

Bekijk hieronder de uitzending:

Zijn TEDtalk is zeker ook het bekijken waard:

Wat gaaf dat we gewoon de problemen kunnen oplossen die we zelf veroorzaakt hebben. Dit gaat echter niet vanzelf. We kunnen niet blijven doen wat we deden. Technologie kan ons helpen met het oplossen van problemen alleen is technologie een middel er is meer nodig om een duurzame samenleving te bouwen. Meer verbondenheid en minder egoïsme, maar ook hierin gaan we langzaam vooruit.

Mar
9

Zou jij 40.000 olifanten doden om te kunnen innoveren?

Van de week heb ik een tweet geretweet die me niet losliet. Een TEDtalk van Allan Savory over een oplossing voor het probleem van woestijnvorming. Zeker het bekijken waard en als zijn oplossing echt blijkt te werken dan zijn we weer een forse stap verder in het groen houden van de wereld.

Maar wat mij bezighield was de vastberadenheid van de wetenschap. De wetenschap die het vaak ook niet weet en geregeld verkeerde keuzes maakt op aannames. De wetenschappers proberen moeilijke vraagstukken te doorgronden en daar antwoorden op te vinden. We moeten iets met het veranderende klimaat, de exploderende wereldbevolking en de alsmaar groeiende woestijn. Dat laatste daar gaat de TEDtalk over. De woestijn die ons land steeds sneller inneemt, land dat we extra hard nodig hebben nu de wereldbevolking zo snel groeit. Er is een steeds groter deel van de aardbodem waar niets meer groeit, dat geen water en CO2 meer opneemt. Onderstaande ruimte-shot geeft aan hoeveel ruimte de woestijn (de lichte plekken) al inneemt.

Woestijnvorming in de wereld

Dan is het natuurlijk mooi dat er vastberaden wetenschappers zijn zoals Allan Savory. Hij heeft zijn leven gewijd om een oplossing te zoeken voor het probleem van woestijnvorming. Net als in ondernemen, tijdens studeren of in het ‘gewone’ leven vind je oplossingen niet in één keer. Vaak neem je eerst de verkeerde routes voordat je het zicht helder hebt. Failure is cool! Daar leer je van en kun je sneller innoveren.

Is alles geoorloofd om te innoveren?

Onder aanvoering van Allan Savory was de overtuiging in de jaren vijftig ontstaan dat de hoeveelheid vee en dieren zorgden voor het niet kunnen aangroeien van nieuw gewas, bomen en ander belangrijk groen. Hierdoor zou de bodem onvruchtbaar en droog worden. De enige oplossing was in de ogen van Allan en andere wetenschapper het doden van 40.000 olifanten. Ja dit is geen typefout! 40.000 olifanten! Er zou dan meer ruimte ontstaan voor de groene natuur. En zo geschiedde. Na vele jaren bleek niets minder waar te zijn. Het werd er niet beter op maar veel erger.

40.000 olifanten neergeschoten tbv woestijnvorming

In zijn TEDtalk legt Savory een ander fenomeen uit. Wetenschappers rechtvaardigen momenteel dat in Afrika en in andere delen van de wereld het gras en riet in het droogteseizoen verbrand wordt zodat het jaar daarop er weer vruchtbare grond is. Niets mis mee zou je zeggen. Alleen één hectare in de fik steken stoot net zoveel giftige stoffen uit als 6000 auto’s. En ze steken elk jaar 1 miljard hectare in de fik! Dus dat is een uitstoot van 6000 miljard auto’s.

In de TEDtalk spreekt Allan Savory met schaamte over deze foute inzichten. Het goede is dat hij vastberaden is geworden om de oplossing te vinden. En het lijkt dat hij goed op weg is. Weet je wat je oplossing lijkt te zijn? Gewoon de dieren weer laten grazen, plassen en poepen. Dat beschermt te aarde en daar halen ze goede resultaten mee. Eigenlijk hoeven we de natuur niet te helpen, ze zit vernuftiger in elkaar dan wij kunnen voorstellen.

Zijn Tedtalk is de moeite van het kijken waard.

Eigenlijk blijf ik met veel verwarring achter na deze TEDtalk. Fijn dat we meer inzicht hebben gekregen. Maar is alles zomaar geoorloofd?

Dec
8

Hoe ‘Boost Your Business’ mij in slechts 4 dagen tijd liet groeien

Vier dagen uit je eigen wereld, je wereld van taken, agenda en de dagelijkse rush. Vier dagen met mooie ontmoetingen, inspirerende mensen, rust en overpeinzingen. In vier dagen tijd je business boosten. Dat is de belofte van ‘Boost Your Business’ in De Berghut.

Ons bedrijf heeft een echte boost gehad
Vorig jaar waren Peter en ik wel toe om even bij te tanken en inspiratie van anderen te ontvangen. En dat hebben we geweten, we stuiteren nu nog steeds na van die vier dagen Berghut. We wisten niet wat we ervan moesten verwachten maar die rust, sneeuw, bergen en de ontmoetingen hebben ons echt een boost gegeven, zowel privé als zakelijk. We zijn anders naar onze eigen bedrijf gaan kijken, zijn andere kansen gaan zien en hebben daarnaar gehandeld. We hebben afgelopen oktober Permanent Beta opgezet en zijn momenteel naast Admium een aparte strategietak aan het opzetten.

Mijn leven heeft een boost gehad
Het was dus ook echt Boost Your Business, maar het is ook Boost Your Life. Door de inzichten die ik heb gekregen, door de boeken die ik ben gaan gelezen en de inspiratiesessies die ik heb bekeken ben ik gegroeid. Ik heb de CEO-sessies naar een hoger niveau gebracht, heb onze contentmarketing methodiek nog beter gemaakt en deze wordt nu ook ingezet bij grotere bedrijven als Keygene, Habasit en Beweging 3.0. Momenteel rond ik de “Why University” van Simon Sinek af. En ben ik alvast op zoek gegaan samen met een aantal bedrijven naar hun ‘Why’. Verrassende sessies die kijken naar het verleden om vandaaruit te komen tot krachtig leiderschap en goede storytelling. Kortom Boost Your Business is ook Boost Your Life.

De clichés zijn waar
Clichés zijn er omdat er een kern van waarheid in zit.

–       In rust komt wijsheid
–       Informatie wordt pas wijsheid als je er aandacht, tijd en intentie aan toevoegt
–       Als je troebel water met rust laat wordt het vanzelf helder

Die rust probeer ik dagelijks toe te passen, want daar liggen de antwoorden.

Ga jij dit jaar mee?
Wanneer heb jij jezelf de rust gegund om jezelf en je business een boost te geven? Ga je dit jaar mee? Dan kunnen we samen boosten! Esther, Peter, Hans en Nel zijn er ook.

Boost Your Business boosters

Het is van 24-28 januari 2013. Lees er alles over op de website van de Berghut

Dec
1

Marco Borsatos’ inspirerende woorden tijdens The Voice of Holland

Marco Borsato tijdens tvoh

Vandaag keek ik de clips terug van The Voice of Holland. Lekker snel, alleen kijken wat je wilt en ondertussen wat anders doen. Tijdens het aardappelen schillen viel me ineens de mooie woorden van Marco Borsato op. Woorden die inspireren, woorden waarmee Marco zichzelf laat zien als betrokken en gepassioneerd mens, een oprecht mens met veel emotie en wijsheid.

Je voelt dat hij anderen wil helpen in hun groei en met hun ontdekkingstocht om hun talenten te laten schijnen.

Ivar
Is het foutloos? Nee. Maar het gaat mij er juist vooral om wat er wel is

Floortje
Technisch kan je het niet beter doen. Jouw emotiekraan druppelt en moet nu gaan stromen. Het lijkt wel of er een plekje in je hart zit waar jij alleen de sleutel van hebt. Ik wil je gevoel zien. Ik wil dat je geniet van het proces naar het succes want die is minstens net zo mooi als het succes zelf. Ik wil dat je geniet;, ‘I’ve been there’.

Sandra
Waar andere zangeressen uit deze competitie nog weleens willen  schilderen met dikke kwasten en felle kleuren heb jij allerlei pasteltinten op je pallet zitten waarmee je het liedje kleurt naar wat Sandra is en daardoor ben je nu al een grootmeester.

Barbara
Je hebt het lef om paden op te gaan die je nog niet gewend bent. Je bent op je gevoel gaan zitten, je hebt je kwetsbaarheid laten zien, daar komen we ook je onzekerheid tegen en dat is niet nodig. Je hebt het lef om je hart op het hakblok te leggen; Ga er maar wat van vinden, kijk maar in mijn hart, dit ben ik!
Het was niet perfect maar je wordt beloond voor je lef.

Het zijn woorden gericht op de kandidaten maar een ieder kan er wat aan hebben. Ik vond ze mooi en kon ze niet ongemoeid laten, ik wilde ze opschrijven en delen.

Nov
22

Caine (9) bouwt aan zijn droom en verandert de wereld

Een inspirerend verhaal over hoe een toevallige ontmoeting het leven van twee mensen en van vele op de wereld veranderde. Het is een verhaal over de kracht van elk individu, het laat zien hoe we als netwerksamenleving elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en de wereld kunnen verbeteren. Het is het verhaal van Caines Arcade van een paar dollar naar $ 250.000,-.

Je bent 9 jaar. Je droomt van een eigen arcadehal, je vakantie staat voor de deur, je hebt tijd genoeg dus niets staat je in de weg om aan je droom te bouwen. Vorig jaar zomer begon Caine in de garage van zijn vader. Wie is daar ook alweer nog meer begonnen? Hij knipte, plakte en bouwde hele leuke creatieve arcadegames van kartonnendozen. Hij maakt van het afval van zijn vader, die in autosonderdelen handelt, weer iets van waarde. Niets met stekkertjes en lampjes gewoon met touwtjes, plakband, nietjes en andere huishoudelijke hulpmiddelen.

Caine Arcade

Hij bouwde niet één spel maar een hele garage vol. Caine zijn ‘spelmachines’ zijn stuk voor stuk uniek, aandoenlijk en zeer creatief.

Caine Arcade

Alleen had Caine één probleem. Hij had nu wel zijn droom gebouwd maar hij had nog geen klanten. Caine deed wat onderhoud, veegde af en toe zijn stoep, keek wat in het rond voor de deur van zijn hal maar niemand toonde interesse. Totdat Nirvan langs liep. Hij was flabbergasted en zag de passie waarmee Caine zijn arcadegames had gebouwd. Hij wilde spelen en vroeg Caine naar de kosten, $1,- voor één maal spelen en $2,- voor een funpass. Een funpass! Nirvan was verbaasd over zijn zakelijk inzicht en creativiteit. Hij gunde Caine bekendheid en klanten, dit moesten meer mensen zien en ervaren. Nirvan, een talentvolle filmmaker, maakte een Facebookpagina en bedacht een flashmob voor Caine. Hij had niet kunnen bevroeden dat dit de start zou zijn van een wereldwijde beweging.

Bekijk deze prachtige video. Het is mooie content, het is krachtige storytelling met emotie en plezier. Deze video ging viral, miljoenen mensen hebben hem bekeken en zijn geïnspireerd geraakt door Caine. Met Popcorn Webmaker heb ik grafische -en twitteroverlays over de Youtube video gelegd.

De eerste video heeft Caine niet alleen wereldberoemd gemaakt. De video heeft het leven van Caine en Nirvan compleet veranderd. Caine is op bezoek geweest bij Nasa, hij was te gast bij USC Marshall School of Business. Caine is een heel ander mens geworden. Hij stottert niet meer, doet het beter op school en durft zichzelf te laten zien. Dat heeft Nirvan de ogen geopend, hij wil dat elke kind ter wereld die ontwikkeling doormaakt. Hiervoor heeft hij de ‘Imagination Foundation’ opgezet waar hij nu zijn levenswerk van maakt. Daarnaast heeft Nirvan bijna $250.000,- aan donaties ontvangen voor Caines’ studiebeurs. Kan het nog mooier?

Jaarlijks organiseert de Imagination Foundation op 6 oktober, de datum van de flashmob, de ‘Global Cardboard Challenge’. Met als uitgangspunt om de hele wereld bij elkaar te brengen om met elkaar te bouwen en te spelen. Afgelopen oktober deden er al vele mee:

Caines Acade Cardboard Challenge

 

In de video zegt, Rob Manning Chief Engineer Nasa voor  het Mars Rover Project, dat hij ook ooit met karton is begonnen om zijn droomwereld te maken. En nu landen zijn projecten op Mars. Je kunt in dit tijdperk van karton naar Mars gaan in een paar jaar. Als alle kinderen op de wereld hun dromen gaan waarmaken dan krijgen we een hele mooi wereld.

Ook jij kunt de wereld bouwen die je wilt!

 

Sep
17

Verandering is de enige constante! Geef geen ruimte voor kapers

Door Jan-Henk  //  Food for thought  //  4 reacties

Verandering is de enige constanteDe Griekse filosoof Heraclitus zei het destijds al; ‘Verandering is de enige constante’. Heraclitus zou zijn ogen uit gekeken hebben als hij nu nog even mocht rondkijken. Wat zou hem het meest verrassen? De computer, het internet, de mobiele telefoon of de netwerksamenleving en de vrije toegang tot kennis? Het rijtje van verrassingen zou oneindig voor hem zijn. Want wat is er veel veranderd sindsdien. En hou je vast. We zijn er nog lang niet. De komende tijd gaat het nog veel sneller dan de periode hiervoor.

Veranderingen komen tot stand wanneer je ruimte geeft aan vernieuwing en innovatie. Dat ruimte geven zou volgens Heraclitus een constante moeten zijn in ons gedrag. En dat is waarbij hij nu zijn wenkbrauwen zal fronzen. Want velen zijn daar niet zo goed in. Zij houden graag vast aan het bekende en dat terwijl de anderen het onbekende allang verkennen. De muziekindustrie worstelt al jaren met het vasthouden aan het oude model. En zie daar, Apple kreeg alle ruimte om met iTunes die markt op te schudden en naar zich toe te trekken. Zo zullen nog vele markten en bedrijven verrast worden. KPN die zijn sms omzet ziet slinken door WhatsApp. En niet te spreken over Kodak die na 140 jaar dit jaar failliet ging. De ontwikkelingen gaan snel. Je moet in beweging blijven, want de enige constante is de verandering. Met andere woorden; normaal is niet normaal. Zodra je iets normaal vindt wat je doet dan ben je al bijna te laat in beweging gekomen. Geef ruimte voor verandering en geef geen ruimte voor andere kapers op de kust.

Sep
6

Carrotmob: Laat je stem horen voor duurzaamheid met je geld en je vrienden.

Carrotmob is een concept met alleen maar winnaars. Je helpt een ondernemer duurzamer te worden door hem omzet te gunnen. Ga met je sociale netwerk bij hem kopen. Hoe cool is dat!

Er zijn natuurlijk zat ondernemers die wel willen investeren in duurzaamheid maar dat gewoon niet kunnen. Stel dat de ijscoman het liefst al zijn vrieskisten vervangt voor de nieuwere minder energieslurpende versie. Of de MKB ondernemer die in een wat ouder kantoorpand zit en eigenlijk over zou willen op ledverlichting. Zo zijn er talrijke voorbeelden waar de wil er wel is maar het geld niet.

Carrotmob speelt hier slim op in. Je kunt een campagne aanmaken op hun platform. Het principe is simpel. Je maakt een afspraak met de ondernemer die graag wil investeren in duurzaamheid maar dat momenteel niet kan. Hij geeft aan welk percentage van de omzet hij investeert in welk product. En daarna is het aan de community om bij hem producten af te nemen.Een vreedzame en positieve manier van actie voeren

Kijk op de website voor hele leuke voorbeelden

See on carrotmob.org

Je vindt me ook op:

Welkom op mijn blog

Leuk dat je hier bent! Je leest hier van alles over mijn leven. Privé en werk lopen door elkaar heen, net als in het echte leven ;)
-------------------------------------------------------------
Inspireren en kennis delen daar word ik blij van. Ik veroorzaak graag bewegingen. Dit doe ik door anders te kijken en te denken, door vaste patronen los te laten zodat nieuwe dingen ontstaan.
-------------------------------------------------------------
Geregeld spreek ik over de invloed van de netwerksamenleving op ondernemen en de samenleving.
-------------------------------------------------------------
Ik ben co-founder van:

Admium Fountainheads Permanent Beta Shareforce

Categorieën

Laatste twitter berichten